0

สถิติของสูตร 2555


งวดที่ 16 มิถุนายน 2555

ชุดเด่น บน-ล่าง             ชุดลอง บน-ล่าง
                                                                              45 49 59                      16 17 67
                                     
                54 94 95                     61 71 76             
                                         

หวยออก 159373  51   โดนงวดที่ 1 มิถุนายน 2555


ชุดเด่น บน-ล่าง           ชุดลอง บน-ล่าง

        82 87 27                     15 17 57        

28 78 72                     51 71 75

หวยออก 882727    38 


งวดที่ 16 พฤษภาคม 2555

ชุดเด่น บน-ล่าง         ชุดลอง บน-ล่าง
   
    14 18 48                 16 17 67

    41 81 84                 61 71 76

หวยออก 814418     31 งวดนี้ถูก3ตัวเต็มๆ


งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2555


ชุดเด่น บน-ล่าง          ชุดลอง บน-ล่าง

   46 48 68                     14 16 46             

   64 84 86                     41 61 64

หวยออก 889501     29 งวดนี้โดนเต็มๆ


งวดที่ 16 เมษายน 2555
ชุดเด่น บน-ล่าง         ชุดลอง บน-ล่าง

   68 69 89                 06 07 67
              
   86 96 98                 60 70 76


หวยออก 583470  62 ออกชุดลอง


งวดที่ 1 เมษายน 2555


งวดที่ 16 มีนาคม 2555
ชุดเด่น บน-ล่าง         ชุดลอง บน-ล่าง

   82 87 27                 46 47 67

   28 78 72                 64 74 76

หวยออก 607064     08 งวดนี้ออกชุดลอง


งวดที่ 1 มีนาคม 2555
ชุดเด่น บน-ล่าง           ชุดลอง บน-ล่าง

    80 82 02                  17 19 79
   
    08 28 20                  71 91 97

หวยออก 222518    79

งวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ชุดเด่น บน-ล่าง        ชุดลอง บน-ล่าง

04 08 48                   06 07 67


40 80 84                                     60 70 76

   หวยออก 648684   18 ได้อีกงวด

ชุดเด่น บน-ล่าง      ชุดลอง บน-ล่าง

 68 69 89             14 16 46

 86 96 98             41 61 64

หวยออก 257562   69 งวดนี้ออกล่างงวดที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
  
ชุดเด่น บน-ล่าง     ชุดลอง บน-ล่าง

13 12 32               17 19 79 

31 21 23               71 91 97

 หวยออก  320605   32  ได้คืนงวดนี้


งวดที่ 16 มกราคม 2555
 
   ชุดเด่น บน-ล่าง     ชุดลอง บน-ล่าง

04 08 48                    16 17 67

40 80 84                    61 71 76

 หวยออก 451445  81        งวดนี้โดนกิน


0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น