วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

0

นำมาฝากกัน

1 ก.ค. 55

ปักหลักร้อย  2-3-4-5-7-9
ปักหลักสิบ   0-3-5-7-8-9
ปักหลักหน่วย 0-1-2-3-6-7

00-01-02-03-06-07
30-31-32-33-36-37
50-51-52-53-56-57
70-71-72-73-76-77
80-81-82-83-86-87
90-91-92-93-96-97

คัดเด่นครั้งที่ 1

01  02  06
31  33  36
51  53  56  57
71  72  77
80  81  83  86
90  92  93

ปักหลักสิบล่าง    1-3-6-7-8-9
ปักหลักหน่วยล่าง  0-1-4-5-7-9

10-11-14-15-17-19
30-31-34-35-37-39
60-61-64-65-67-69
70-71-74-75-77-79
80-81-84-85-87-89
90-91-94-95-97-99

คัดเด่นครั้งที่ 1

10  15  17  19
35  37
60  64  65  67
71  74  79
80  81  85
90  91  94  97

จากเว็บ

0 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น